Pěnový polystyren je srdcem systému ETICS

Všichni víme, jak důležité je pro naše tělo srdce. Také je každému jasné, že o toto srdce je třeba náležitě pečovat. Obdobně můžeme hovořit i o vnějším zateplovacím systému fasád, tzv. ETICS.

Systém ETICS (External Thermal Insulation Composite System) je komplexní zateplovací systém pro opláštění vnějších stěn budov.

Základní materiály systému jsou:

Jak ukazuje výčet materiálů, všechny jsou důležité. Tajemstvím úspěchu je správné sestavení všech materiálů, ale jen jeden je srdcem tohoto organismu. Tím je právě tepelná izolace z polystyrenu v systému ETICS.

Primárním úkolem zateplovacího systému je zajistit energetickou účinnost a životnost fasády. Léta pozorování nám však umožnila dospět k závěru, že mnoho lidí se zaměřuje především na estetické hodnoty a zapomíná, že polystyren je srdcem systému ETICS. Je to on, kdo zajišťuje správnou funkci vnějších stěn. Estetické hodnoty jsou bezesporu ty, které lze vidět na první pohled. Srdce tohoto systému vidět není, takže se většina spotřebitelů snadno nechá zlákat a věnují se především exteriéru. Toto také často vede k tomu, že jednotlivé prvky zateplovacího systému spotřebitelé užijí ne systémově, ale od různých výrobců. Toto však není správná cesta. Výsledkem je sice pohledná fasáda, bohužel jen na krátkou dobu po jejím dokončení. Později přichází zklamání z chyb, kterými můžou být třeba malé úspory na energiích, i když by se dalo očekávat, že budou mnohem větší vzhledem k vytápění a chlazení budovy. Takže připomínáme. Při realizaci zateplení stěn v ETICS je třeba pamatovat na to, že izolace je srdcem tohoto konkrétního izolačního systému.

Systém ETICS spočívá ve zhotovení vrstev, které jsou vzájemně kompatibilní. Naprostá většina poskytovatelů systémů umožňuje použití polystyrenu od různých výrobců. V systémové dokumentaci jsou specifikovány technické vlastnosti polystyrenu jako minimum pro správnou funkci celého systému. Je fakt, že dnes je docela problém vybrat ten správný polystyren pro zateplení budovy. Musí mít několik důležitých parametrů, kterým byste měli věnovat pozornost při nákupu. Proto se vyplatí důvěřovat firmám, které svůj výrobní proces zakládají pouze na čisté surovině, bez odpadu ze sekundárního trhu. Vysoká kvalita jejich výrobků musí korelovat s vysokou kvalitou a účinností srdce tohoto systému, tedy polystyrenu AUSTROTHERM. To potvrzují četné testy zadané poskytovateli systémů v externích výzkumných laboratořích.

Použití kvalitního polystyrenu AUSTROTHERM zaručuje správnou funkci fasády (systém ETICS, zajišťuje co nejvyšší úsporu v domácím rozpočtu, pohodlí a bezpečí pro vás a vaše blízké.

 

Vliv zdravého a výkonného srdce…

Kvalitní polystyren má vliv především na vysokou úroveň tepelné ochrany. Chrání konstrukci obvodových stěn před působením ničivých povětrnostních podmínek, jako je promrzání v období mínusových teplot a letním přehřívání. Důležité je, že životnost celého řešení je z velké části dána pevnostními parametry polystyrenu. Při výběru polystyrenových desek pro zateplení vnějších stěn v ETICS je bezpodmínečně nutné pamatovat na jejich mechanickou pevnost. Pevnost bývá vyjádřena např. hodnotou: pevnost v tahu kolmo k rovině desky a ta nesmí být menší než 80 kPa (TR>80 kPa). Výběrem polystyrenu AUSTROTHERM si můžete být jisti, že stěny vašeho domu vydrží roky.

... teplo pro vaše blízké i pro vás

Správným výběrem polystyrenu AUSTROTHERM, jak z hlediska kvality, tak tloušťky zajistíte, že ve vašem domově bude vždy útulné teplo. Při výběru polystyrenových desek je důležitým parametrem výrobcem deklarovaná tepelná vodivost – lambda (λ D). Právě prostřednictvím tohoto parametru se vyjadřuje jeho lepší či horší izolační schopnost. Tento koeficient závisí na hustotě polystyrenu. Čím vyšší hustota (hmotnost) polystyrenu, tím nižší a lepší lambda a čím nižší lambda, tím lepší tepelná izolace. „Protože kvalita musí vážit“.

... úspory v domácím rozpočtu Nová Zelená Úsporám

 

Polystyrén AUSTROTHERM je srdcem velké části zateplovacích systémů. Vyrábí se na základě nejnovějších poznatků inženýrské vědy a z nejkvalitnějších surovin. Pamatujte, že když polystyren tvoří pouze 10-15% nákladů na celý projekt (což je zateplení), je chyba hledat nejlevnější izolační materiál. Takové úspory jsou klamné – po prvním roce užívání bude mít váš domov vyšší spotřebu energie, než jste čekali!

Použitím nejkvalitnějšího pěnového polystyrenu s odpovídající hustotou, deklarovanými parametry, potvrzenými v reálu, skutečně ušetříte, protože polystyren AUSTROTHERM je srdcem zateplovacího systému. Úspory energií za vytápění jsou u většiny majitelů domů a bytů bezpochyby hlavním motivem, proč se rozhodnou pro zateplení budovy. Je-li zateplení provedeno kvalitně, lze jím ušetřit až 50 % nákladů na vytápění. V kombinaci s dalšími energeticky úspornými opatřeními, jako je výměna oken či změna zdroje vytápění, ušetříte i mnohem více. Tím spíše bydlíte-li ve starší zástavbě z minulého století. Je spočítáno, že rozdíl mezi energetickými třídami B a E může u rodinného domu činit až 30 tisíc korun na platbách za energie ročně. Zateplením v rámci dotací Zelená Úsporám lze získat příspěvek, který se na rekonstrukci domu v průměrné výši pohybuje okolo 260 000 Kč.

Částka je obvykle 25-50% investovaných nákladů na rekonstrukci. 

 Je možné čerpat na:

zateplení obálky, výměnu oken, zvýšení povrchové teploty podlahy. Průměrná výše získané podpory na rodinný dům je 260 000 Kč. Na co konkrétně můžete žádat dotaci? Na rekonstrukci nebo pořízení následujících opatření: 

 

  • Zateplení fasády až 880 Kč/m2
  • Nová okna až 4180 Kč/m2
  • Zateplení střechy 2022 až 880 Kč/m2
  • Zateplení stropu až 605 Kč/m2
  • Zateplení podlahy až 1320 Kč/m2
  • Zateplení sklepa až 605 Kč/m2
  • Výměnu kotle z vysoko emisního na nízkoemisní z kotlíkové dotace až 150 000 Kč
  • Instalaci fotovoltaických panelů až 100 000 Kč
  • Instalaci fototermických panelů až 50 000 Kč
  • Instalaci rekuperační jednotky vzduchu až 110 000 Kč