Akustická izolace

Akustická izolace se snaží snížit intenzitu určitého nežádoucího zvuku. Zvuk se přenáší přes většinu stěn a podlah uvedením celé konstrukce do vibrací. Tyto vibrace vytvářejí nové zvukové vlny o snížené intenzitě na druhé straně. Průchod zvuku do jedné místnosti budovy ze zdroje umístěného v jiné místnosti nebo mimo budovu se nazývá ''přenos zvuku".

Přenosový útlum nebo činitel vzduchové neprůzvučnosti, R dB, je měřítkem účinnosti zdi, podlahy, dveří nebo jiné zábrany na omezení průchodu zvuku. Přenosový útlum se mění s frekvencí a útlum je obvykle vyšší u vyšších frekvencí. Měrná jednotka přenosového útlumu zvuku je decibel (dB). Čím vyšší přenosový útlum stěny, tím lépe funguje jako překážka průchodu nežádoucího hluku.

Nejčastěji používanými druhy akustických izolací ve stavebnictví jsou: sádrokartonové (SDK) desky, sádrovláknité desky, cementotřískové desky, polystyren, skelná nebo minerální vata, kročejové izolace, akustické pěny.