Slovník pojmů

A B D E F I K L N P S Š T Z

Akustická izolace

Akustická izolace se snaží snížit intenzitu určitého nežádoucího zvuku. Zvuk se přenáší přes většinu stěn a podlah uvedením celé konstrukce do vibrací. Tyto vibrace vytvářejí nové zvukové vlny o snížené intenzitě na druhé straně.…

Akustické vlastnosti

Jednou z důležitých funkcí pláště budovy/stavebních materiálů je chránit její před nežádoucím hlukem z venku. Schopnost izolovat zvuk je důležitým parametrem stavebních prvků, protože venkovní hluk může mít negativní dopady na zdraví, náladu a…

Armovaná páska

ARMOVACÍ PÁSKA NA SÁDROKARTON Vám urychlí a usnadní práci při spojování sádrokartonových desek, armování spár, přemostění resp. zamezení prasklin při stěrkování sádrokartonových desek. Zlepšuje přídržnost spárovací hmoty. Používá se k vyztužení…

Automatická klapka V40p

Ventilační klapky Vždy čerstvý vzduch v podkroví. S ohledem na těsnost oken a dveří používaných v moderní výstavbě se mohou vyskytnout problémy se zajištěním řádné ventilace. V konečném důsledku to může vést ke kondenzaci vodní páry…

Bitumen

Živice neboli bitumen je souhrnné označení pro organické kapaliny, které jsou vysoce viskózní, černé barvy a zcela rozpustné v sirouhlíku. Asfalt a dehet jsou nejčastější formy…

difuzní prostor

Difuze je proces samovolného rozptylování částic v prostoru. Veškeré látky mají tendenci přecházet z prostředí se svou vyšší koncentrací do prostředí s nižší koncentrací. Přirozenou vlastností látek…

Dilatace

Dilatace či dilatační spára je konstrukční úprava staveb, která předchází poruchám způsobených vlivem teplotních či chemickým změn materiálů, sedání budov na terén a přenášení účinků na jiné části…

Drenážní žlábek

Drenážní žlábek je důležitým prvkem střešního okna. Drenážní žlábek je umístěn v horní části nad oknem a pro jeho usazení jsme si již při přípravě otvoru pro střešní okno v úvodu montáže vyřízli nad oknem část kontralatí. Pro…

Extrudovaný

Extrudovaný polystyren (XPS) vzniká extruzí (vytlačováním) taveniny krystalového polystyrenu za současného sycení vypěňovadlem, které po uvolnění tlaku umožní na konci vytlačovacího zařízení napěnění materiálu. Jedná se o deskový materiál s…

Falcovaná krytina

Falcované krytiny jsou neobyčejně flexibilní. Princip spočívá v souvislých pásech nebo tabulích kladených od okapu k hřebeni střechy, spojených dvojitou stojatou drážkou (tzv. falcem). Takové spojení zajišťuje nepropustnost…

izolant

Nejlepšími tepelnými izolanty jsou plyny a kapaliny, které rychleji než vedením přenášejí teplo prouděním. Z pevných látek jsou dobrými tepelnými izolanty především ty látky, které obsahují hodně plynu (vzduchu), např. minerální vlna (kamenná…

Kartuše

Kartuš nebo kartuše (z franc. cartouche, pouzdro, patrona) je v architektuře ozdobné, nejčastěji plastické orámování znaku, nápisu nebo obrazu na stěně budovy. Od rámu se liší tím, že je se svým obsahem pevně spojena. Od tohoto pojmu jsou…

kladečský plán

Kladečský plán je pomůckou pro obkladače, která jim usnadní práci při plánování samotné pokládky obkladů a dlažby a pomůže dodržet stejnou pokládku jako je v grafickém návrhu.

koextrudovaný PVC

Co je to Extrudace?     Extruze (vytlačování) probíhá tak, že za pomoci teploty a tlaku je původní materiál (např. plastový granulát) roztaven, za pomoci šneku a matrice je vytlačen (extrudován) do výslednéh…

Lemování

Lemování je nedílná součást při montáži okna. Vybíráte ho podle střešní krytiny a výrobce. Pro různé střešní krytiny se používá různé lemování. Lemování je nedílná součást při montáži okna. 

New line

Nová generace

Označení Nová generace je pro okna Velux s označením s K v názvu, např. GLU MK06 0061. 

Paropropustná

Co je paropropustná fólie?     Paropropustné jsou fólie s menším odporem proti prostupu vlhkosti a jsou tedy určené spíše pro vlhkostně nenáročné prostředí. Zpravidla slouží jako doplňková hydroizolace, tedy chrání…

Pick&Click

PUR

Co je to PUR?     Co je to PUR pěna? Polyuretanová pěna je makromolekulární materiál převážně na organické bázi. Vzniká vzájemnou exotermní reakcí polyadicí diphenyldiisocyanátu a směsí vícesytných polyéter a…

PVC profil

Polyvinylchlorid (PVC) je třetím nejpoužívanějším plastem na Zemi, hned po polyethylenu a polypropylenu. Poprvé byl syntetizován roku 1835. Není rozpustný ve vodě, v olejích ani v koncentrovaných anorganických…

Samočistící povrch

Samočisticí stavební materiál je stavební materiál , do kterého byla přidána fotokatalytická přísada, tzv. fotokatalyzátor. Fotokatalyzátor je látka, která urychluje fotolýzu, což je přirozený rozklad některých látek působením světla.

Samočistící úprava

Samočisticí úprava je stavební materiál , na který byla přidána fotokatalytická přísada, tzv. fotokatalyzátor. Fotokatalyzátor je látka, která urychluje fotolýzu, což je přirozený rozklad některých látek působením světla.

SDK

Sádrokartonové příčky (SDK)Konstrukce příček slouží především k členění interiérů na jednotlivé místnosti, ale také k vedení potřebných instalací. Předsazené stěny jsou používány pro estetické vylepšení stávajících povrchů, zvýšení hodnot…

Soklová deska

je speciální typ desek z pěnového polystyrenu vypěňovaných do forem. Jsou určeny pro aplikace v trvalém styku s vlhkostí, zejména tepelné izolace soklu a suterénních částí objektu. Desky se používají u soklů nad balkony, terasami apod.

Nahoru