Samočistící povrch

Samočisticí stavební materiál je stavební materiál , do kterého byla přidána fotokatalytická přísada, tzv. fotokatalyzátor. Fotokatalyzátor je látka, která urychluje fotolýzu, což je přirozený rozklad některých látek působením světla.