Automatická klapka V40p

Ventilační klapky

Vždy čerstvý vzduch v podkroví. S ohledem na těsnost oken a dveří používaných v moderní výstavbě se mohou vyskytnout problémy se zajištěním řádné ventilace. V konečném důsledku to může vést ke kondenzaci vodní páry v místnostech. Abychom omezili tento jev, vybavili jsme střešní okna FAKRO různými typy ventilačních klapek.

Automatická ventilační klapka V40P
- s účinností až do 49 m3/h, při rozdílu tlaku 10 Pa a v závislosti na šířce okna. Díky automatické regulaci průřezu ventilačního kanálu zajišťuje přísun optimálního množství vzduchu do místnosti, zaručuje zdravé mikroklima v podkroví a také úsporu energie.