koextrudovaný PVC

Co je to Extrudace?
 
 
Extruze (vytlačování) probíhá tak, že za pomoci teploty a tlaku je původní materiál (např. plastový granulát) roztaven, za pomoci šneku a matrice je vytlačen (extrudován) do výslednéh produktu.