Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla čím menší tím lepší. Okna s trojsklem mívají kolem 1,0. U zateplených schodů je ideální hodnota okolo 0,5. 

 

U - součinitel prostupu tepla

(dříve hodnota k) je základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin. Měrnou jednotkou je W/m2K.