spárové přivětrávání

Tento termín se vyskytuje u oken, obzvláště střešních a zajišťuje přirozenou výměnu vzduchu v místnosti prostřednictvím oken.