Dřevěná prkna- laťování- bednění

Montáž laťování a dřevěných záklopů ve střešních konstrukcí je důležitá součást pokrývačských prací. Laťování nebo záklop je v podstatě nosná konstrukce střešní krytiny a provádí se téměř výhradně ze dřeva. Lehká opracovatelnost, malá objemová váha, pevnost v tlaku a ohybu, tyto vynikající vlastnosti jsou důvodem proč právě dřevo je výhradním materiálem při zpracování střešních konstrukcí.  Při realizaci platí, že čím je stavba dřeva poctivější s menším množstvím vad, tím je pevnost vyšší. Životnost smrkového dřeva, může být i více jak 200let (samozřejmě dle podmínek, kde je dřevo uloženo). Nevýhodou dřeva je jeho hořlavost a možnost napadení škůdci, proto se aplikují nástřiky a nátěry.

  

Prkno se používá jako stavební materiál. Prkno je takové stavební řezivo, které má svou šířku rovnou nebo větší, minimálně však dvojnásobku své tloušťky. Tloušťka prken je potom maximálně do 38 mm. Prknu se podobá fošna, ale ta je oproti prknu tlustší, tj tedy větší než 38 mm, obvykle se však uvádí, že fošny mají tloušťku od 40mm.

Výhody dřevěného bednění z prken

Prkenné bednění s sebou nese řadu výhod:

 • vysokou pevnost ve všech směrech při nízkých tloušťkách
 • uhlazený rovnoměrný povrch
 • nižší cena oproti jiným velkoplošným deskovým materiálům

 

Použití prkenného bednění

 • šikmé střechy
 • bednění se používá nejčastěji pod plechové falcované krytiny, asfaltové šindele
 • vytváří jednolitou rovinu, na kterou je možné následně aplikovat hydroizolační souvrství střešního pláště.
 • minimální tloušťka 25 mm, v délkách nejčastěji 3-5 m
 • montáž probíhá nejčastěji přibitím k dřevěným krokvím, vazníkům nebo k podkladním kontralatím (skladba vždy dle předepsané projektové dokumentace).

Bednění ano či ne?

Bednění střechy je poměrně velká částka v rozpočtu a v některých případech se bez něj i obejdete. Určující je zejména sklon střechy a typ krytiny. Dále bednění může být v projektu kvůli těsnosti střešního pláště a v tom případě typ a značka krytiny může mít vliv na to, zda bednění použít nebo ne. Projektant zpravidla postupuje podle „Pravidel pro navrhování a provádění střech“ vydaných Cechem klempířů a pokrývačů a bezpečného sklonu krytiny. Ten je například pro krytiny Tondach (kromě Samba 11 a Románská 12) >= 30°. Hraniční je zpravidla sklon 25°, proto doporučuji domluvit se s projektantem a zjistit, z jakého důvodu trvá na bednění a zda je vůbec možné uvažovat o jeho odstranění z projektu.

                    

Bednění ano

Celoplošné bednění je tedy možné realizovat z prken, případně ze stavebních desek z aglomerovaného dřeva. Tloušťku prken či stavebních desek z aglomerovaného dřeva je nutné volit v závislosti na světlé vzdálenosti krokví. Bednění musí nejen přenést působící zatížení, ale u některých krytin, např. břidlice, musí být dostatečně tuhé tzn. nesmí pružit.

Bednění z prken:

 1. Vlivem vysychání dřeva dochází ke kroucení dřeva z tohoto důvodu se omezuje šířka prken. Obvyklá šířka prken je 80-150 mm. Výrobci krytin mohou z výše uvedeného důvodu předepisovat šířku prken menší než 150 mm. U hřebene a okapu vždy náleží prkno s plnou šířkou.
 2. U zvláštních tvarů střechy a střešních detailů, např. kuželovitá či cibulová střešní plocha nebo u vikýřů „volské oko“, je nutná stejná montáž bednění jako u střešních ploch. Je vhodné zmenšit vzdálenost krokví, anebo použít silnější bednění.

Bednění ze stavebních desek z aglomerovaného dřeva:

 1. Pro konstrukci podkladu je možné použít
 • stavební překližky pro použití ve vlhkém prostředí,
 • stavební překližky pro použití ve venkovním prostředí,
 • desky z OSB/3 Nosné desky pro použití ve vlhkém prostředí,
 • desky z OSB/4 Zvlášť zatížitelné desky pro použití ve vlhkém prostředí.
 1. Spoje ležící rovnoběžně s podporami musí být umístěny pouze na těchto podporách (např. na krokvích). Šířka uložení na podporách činí nejméně 30 mm.
 2. Cyklická změna délky desek může činit až 2 mm na metr. Mezi deskami se proto ponechávají spáry min 2 mm/m x délka(šířka) desky.

Z výše uvedených informací vyplývá, že šetření v tomto případě nemusí být na místě a naše střechy mohou být pevnější, tužší a stabilnější. Koupě prkenného záklopu nemusí být na škodu ba naopak bude výhodou.

Nebojte se a žádejte prkna na střešní bednění v Milpe.